Sy Woord kon mens word en onder ons kom woon – dieselfde Woord wat in die begin daar was. By God. Self God. Waardeur alles tot stand gekom het. Die lewe. Die Lig. Daardie Woord.

Niks is vir God onmoontlik nie.

God kon Homself offer vir sy skepping – die volmag om sy lewe neer te lê en dit weer op te neem. Volbring. Versoen. Vergewe.

Niks is vir God onmoontlik nie.

Hy kan jou roep. Jou weer gebore laat word. Jou beseël as sy eiendom. Jou deel maak van sy koninkryk. Sy Gees in jou laat woon.

Niks is vir God onmoontlik nie.

Die almagtige God kan jou nuut oormaak. Meesterstuk. Toegerus vir die goeie werk wat Hy spesiaal vir jou beplan het.

Niks is vir God onmoontlik nie.

Daar is genesing. Beskerming. Leiding. ’n Plan. ’n Toekoms. Alles wat ten goede meewerk.

Niks is vir God onmoontlik nie.

Hy gaan weer kom. Regverdig oordeel. Die vyand finaal verslaan. ’n Nuwe hemel en ’n nuwe aarde skape.

Niks is vir God onmoontlik nie.