Jy, liewe Christen, is weer gebore en nuut oor geskape.

Daardie dag toe jy gesê het: “Ja, ek glo Jesus Christus is die Seun van God wat die prys vir my sondes betaal het en ek aanvaar Hom as my Verlosser en Here,” daardie dag het die Vader ʼn nuwe mens gemaak. Gebore uit onverganklike saad (1 Pet. 1:23).

In die Amplified Bible lees ons: “For we are His workmanship (His own masterwork, a work of art), created in Christ Jesus (reborn from above—spiritually transformed, renewed, ready to be used)…” (Eph. 2:10a AMP)

Nog voordat die wêreld geskape is, het Hy jou uitgekies en afgesonder (Eph. 1:4). Nou het Hy jou nuut oor geskape sodat jy heilig kan wees en jou lewe kan wy aan jou roeping en aan die goeie dade waarvoor hy jou gekies het (Eph. 2:10, Eph. 4:1, Phil. 2:13).

Ja, jy het ʼn roeping, jy het ʼn spesiale plek en taak in Jesus se Koninkryk! Daar is goeie dade wat gedoen moet word en waarvoor jyspesiaal gekies is!


Ons staan aan die begin van ʼn splinternuwe jaar. Dit is nou ʼn goeie tyd om seker te maak jy weet wat daardie roeping is (Eph. 5:10,17, Eph. 4:1).
Waarop gaan jy hierdie jaar jou tyd, energie en geld spandeer? Waarmee gaan jy jou gedagtes vul?
“Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.” Ef. 4:23-24

Nuwe mens… jy het ʼn spesiale taak en ʼn roeping… vir hierdie jaar en vir die res van jou lewe.
Jy is God se meesterstuk.
©Alle aanhalings in hierdie plasing kom uit die Bybel in Afrikaans 1983-vertaling. Bybelgenootskap van Suid-Afrika, tensy anders aangedui

All images: Pixabay