Onthou wat jy is

Wat sê jy nou eintlik as jy sê jy is ‘n Christen?

‘n Christen is iemand wat uitverkies, geroep en afgesonder is deur die Heilige Gees om gehoorsaam te wees aan God. Om heilig te wees soos wat Hy heilig is.

Dit is iemand wat losgekoop is deur die kosbare bloed van die Lam van God, Jesus Christus. 
Christene is weergebore mense. Gebore uit onverganklike saad, dit is die lewende en ewige woord van God. Die evangelie.  
‘n Christen se geloof is vir God kosbaarder as goud. Hy toets dit en suiwer dit in die vuur van beproewing sodat dit vereer en geloof kan word met Jesus se wederkoms.

Deur Jesus se opstanding uit die dood het Christene
lewende hoop,
vrede wat alle verstand te bowe gaan,
onuitspreeklike blydskap en
lewe in oorvloed.

Om op te som, as ek sê ek is ‘n Christen, dan sê ek eintlik:
Ek is uitverkies, geroep, afgesonder, losgekoop en besprinkel met Jesus se bloed, weergebore, gelouter, heilig en vol hoop, lewe, blydskap en vrede.

Ek weet nie van jou nie, maar so nou en dan moet ek net weer herinner word en onthou wat ek is…

‘n Christen.


(1 Petrus 1)